Indlæs billede/fil

<< Klik for at se indhold >>

Indlæs billede/fil

Overfør billeder/filer fra kamera til den PC, som enheden er tilsluttet.

 

Følgende filtyper understøttes: JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF, TIF, TIFF, DCM.

Bemærk! Billedfiler konverteres automatisk til JPG ved indlæsning med undtagelse af filtypen DCM, som gemmes i sit oprindelige format.  

 

Bemærk! Ved indlæsning af billede til visning på Patienthovedet, er det kun filtypen JPG, der understøttes.

 

Indlæs billede


Find patienten frem, som billedet skal indlæses på.

Klik på knappen i værktøjslinjen <Indlæs billede> eller vælg <Ctrl+I>.

Vælg knappen <Indstillinger> for at vælge det aktuelle kamera. Det skal kun gøres én gang.

 

Vælg <Indlæs> - nu ses alle billederne, der er i kameraet.

Det første billede er markeret. Markeringen kan flyttes med piletaster eller musen til det billede, der skal hentes.

 

Når billedet er valgt, vælges <Hent billeder>.

Nu er billedet hentet og skal gemmes. Klik derfor på <Gem>.

 

Billederne kan ses på patienten fra alle maskiner, hvor Media er installeret.

 

Til hvert billede kan der tilføjes en beskrivelse.

Billederne kan kategoriseres i forskellige grupper – inden billedet gemmes vælges den aktuelle gruppe.

 

Bemærk! Er der indlæst en fil, som ikke kan åbnes i Media, vil systemet spørge til hvilket program, filen skal åbnes med i stedet for.

 

Bemærk! Indlæsning af flersidet TIFF vil ikke blive indlæst som billede af typen JPG men i stedet blive konverteret til PDF. Efterfølgende vil det indlæste være at finde under 'Dokumenter' fanen.

 

indlæs billede

 

Indlæs fil


Indlæs et billede, der er gemt lokalt på maskinen ved at vælge <Indlæs fil>.

Ved tryk på <Indlæs fil> fremkommer skærmbilledet 'Indlæs billeder'. Det aktuelle billede fremfindes og der vælges <OK>.

 

indlæs filer