Rediger billeder

<< Klik for at se indhold >>

Rediger billeder

Funktioner


Udskriv billeder med <F5>.

Rediger - Tegnelag åbner Redigering med forskellige værktøjer.

Note <F8> giver mulighed for at angive en beskrivelse til de enkelte billeder. Billedets navn kan omdøbes i feltet 'Overskrift'.

Gem som anvendes til at gemme billedet under et andet navn.

Opret kopi anvendes til at oprette en kopi af et allerede gemt billede.

 

Zoom ind - Zoom ud alt efter behov for at visning af billedets detaljer.

Forstørrelsesglas anvendes til at forstørre dele af billedet.

Zoom markering anvendes til at udvælge et område til zoom, ved at trække et område med musen på billedet.

Flyt zoom anvendes til at flytte den zoom markering, der er foretaget, ved at trække musen rundt på billedet

Synkronisering anvendes til at scrolle og zoome synkront på billeder side om side

 

Højreklik menuen giver mulighed for zoom samt tilpas til bredde/højde.

 

Skærmbillede


rediger billede i media