Redigering - Tegnelag

<< Klik for at se indhold >>

Redigering - Tegnelag

'Redigering'  og 'Tegnelag' åbner for en menu forskellige værktøjer.

 

Funktioner


'Tegne redskaber' med mulighed for at gøre brug af Linje, Polylinje, Frihånd, Ellipse, Rektangel, Polygon og Tekst.

 

Symbol giver mulighed for at indsætte oprettede symboler.

 

Ryd tegnelag vælges, hvis tegnelaget ønskes ryddet.

Flet tegnelag anvendes til at flette tegnelaget ned som en del af billedet. Når tegnelaget er flettet, er det ikke muligt at slette tegnelaget igen.

 

Indstillinger giver mulighed for at angive linjetykkelse fra 1-9, linjens farve, baggrundsfarve og skrifttype.

Roter/Vend giver mulighed for at rotere til venstre/højre, spejlvende og vende.

Filtre giver mulighed for at sætte filtre op.

 

Gem ændringer

Fortryd alt

Bemærk! Alt fortrydes, når knappen anvendes. Så det kan være en fordel at gemme ændringer undervejs.

 

Skærmbilleder


rediger menuen

 

gem og fortryd i media