Symboler

<< Klik for at se indhold >>

Symboler

Åbn Symboler ved at vælge Menu -> Symboler og opret symboler til brug på billedets tegnelag. .  

 

symbol fra menuen

 

Opret nyt symbol


Opret nyt symbol med <Ins>. Det åbner for oprettelse af nyt symbol med de forskellige værktøjer fra tegnelag.

Vælg 'Gem ændringer' og navngiv symbolet. Efterfølgende kan symbolet anvendes ved redigering af billedet.

 

Ret med <F2>.

Slet med <Del>.

 

Skærmbillede


nyt symbol