Genoptræningsplaner

<< Klik for at se indhold >>

Genoptræningsplaner

Alle speciallæger har mulighed for at oprette en genoptræningsplan (GGOP) i EG Clinea.

 

Opret genoptræningsplan


Oprettelse af en genoptræningsplan sker ved at klikke på knappen 'Genoptræn' i bunden af skærmen eller via genvejen <Alt+Ins>.

 

I vinduet 'Ny genoptræningsplan', der åbner, vælges herefter, hvilken type genoptræningsplan der ønskes oprettet samt modtager.

Der vil derudover være mulighed for at vælge 2 kopimodtagere. Det ene kopimodtagerfelt vil automatisk være udfyldt med patientens egen læge.

 

Hvis der på patienthovedet ikke er registreret et telefonnummer på patienten, vil der være et felt i vinduet, hvor begrundelse for manglende telefonnummer skal udfyldes.

Opret ny Genoptræningsplan

 

Når oplysningerne i vinduet er udfyldt klikkes på <OK>.

Er patienten under 15 år, og er der - på Patienthovedet i EG Clinea - ikke registreret hverken forældre eller værge, åbnes nu automatisk vinduet 'Opret forældre eller værge relation'. Dette vindue skal udfyldes, før genoptræningsplanen kan oprettes.

Genoptræningsplan - opret værge

 

Efter udfyldelse af ovenstående oplysninger, åbnes genoptræningsplanen via en hjemmeside.

Oplysninger vedrørende patient, afsender og modtager medsendes og gemmes på genoptræningsplanen og kan ikke ændres. Al anden tekst og information i genoptræningsplanen skal dog herefter udfyldes af brugeren vedrørende den ønskede genoptræning.

Genoptræningsplanen kan, hvis man ikke bliver færdig, gemmes som kladde. Genoptræningsplanen kan efterfølgende åbnes via oversigten i Sendt-modulet i EG Clinea, og oplysningerne vedrørende genoptræningen kan redigeres:

Genoptræningsplan - udfyldelse online

 

Når genoptræningsplanen er færdiggjort, kan den valideres i øverste venstre hjørne af genoptræningsplanen. Dermed sikres det, at alle obligatoriske felter er udfyldt og at datofelter er korrekt angivet. Til sidst kan genoptræningsplanen gemmes.

En færdiggjort genoptræningsplan kan åbnes og vises, men ikke redigeres.

 

Når genoptræningsplanen er færdiggjort, skal den - fra oversigten i 'Sendt'-modulet i EG Clinea - sendes afsted, Dette gøres ved at markere den i oversigten og klikke på knappen 'Send' i bunden af skærmen eller ved at taste F7.

Genoptræningsplanen overføres herefter til udbakken i Besked-modulet i EG Clinea.

 

Som andre forsendelser, skal en genoptræningsplan godkendes af en læge, før afsendelse fra EG Clinea sker.

 

Det er ikke muligt at udskrive eller kopiere en genoptræningsplan i modulet Sendt i EG Clinea.

I Besked-modulet i EG Clinea kan standardudskriv-funktionen dog benyttes for genoptræningsplaner.