Glaukom indberetning

<< Klik for at se indhold >>

Glaukom indberetning

Åbn Glaukom for at se oversigtsbilledet over sendte glaukom indberetninger og/eller glaukom indberetninger under udfyldelse.

 

Funktioner


Opret ny med <Ins>. Det åbner for skærmbilledet til 'Vælg data for Glaukom indberetning'.

Slet indberetning med <Del>. Det er ikke muligt at slette sendte glaukom indberetninger. Glaukom indberetninger under udfyldelse kan slettes.

Ret indberetning med <F2>.

Afslut og send indberetning med <F7>.

 

Skærmbillede


glaukom oversigtsbillede