Vælg data for Glaukom indberetning

<< Klik for at se indhold >>

Vælg data for Glaukom indberetning

I forbindelse med oprettelse af ny indberetningen skal data vælges.

Marker data og vælg <OK>. Herved åbner indberetningsskærmbilledet til udfyldelse.

 

Skærmbillede


vælg data for glaukom indberetning