Funktioner, Skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner, Skærmbillede

Efter valg af data åbnes skærmbilledet til udfyldelse af 'Objektivt', 'Medicin' og 'Diagnoser' mv.

 

Opdeling af skærmbilledet


Øverst er angivelse af dato.

 

Højre øje vises til venstre i skærmbilledet, mens venstre øje vises til højre i skærmbilledet.

 

'Objektivt' fremgår på både højre og venstre i midten af skærmbilledet.

Medicin, diagnoser, operation informationer og familierelationer fremgår nederst i skærmbilledet, som fælles for både højre og venstre øje.

 

Funktioner


Kopier indholdet fra "Objektivt" højre til venstre med <Alt+K>.

Hent Ref. frembringer data for selve indberetningen med <Alt+R>.

 

Gem data i indberetning med <Alt+G>. Den vil derefter fremgå af oversigten som 'Indberetning under udfyldelse'.

Send indberetning med <F7>. Den fremgår efterfølgende i Beskeder - Udbakke - Andre.

 

Afhængig af hvad patienten tidligere har fået af medicin (siden sidste indberetning) vil specifikke præparater foreslås f.eks. "Xalatan". Vælg eventuelt relevans samt ordiner nyt medicin.

 

Glaukom specifikke diagnoser kan indsættes.

 

Skærmbillede


glaukom

 

 

Notat i Journal


Når indberetningen gemmes og/eller sendes, dannes automatisk et journalnotat som igangværende eller afsluttet.

 

journalnotat glaukom