Importer blanket

<< Klik for at se indhold >>

Importer blanket

I Systemmanager -> Importer blanket angives, hvor blanketten, der skal importeres, er placeret på computeren og vælg <OK> for at indlæse i EG Clinea.

 

Det er muligt at indlæse flere blanketter på samme tid.