Eksporter blanket

<< Klik for at se indhold >>

Eksporter blanket

I Systemmanager -> Eksporter blanket markeres den blanket, der skal eksporteres til en fil og vælg <OK>.

 

Vælg hvor filen skal gemmes på computeren. Filen kan vedhæftes i en mail.