Indsæt tid <Ins>

<< Klik for at se indhold >>

Indsæt tid <Ins>

Der er flere måder at indsætte tid på i kalenderen - henholdsvis patientrelateret eller ikke patientrelateret afhængig af om patienten er slået op i Patienthoved.

 

Gældende for alle patientrelaterede tider er, at patientens CPR-nr., navn samt evt. note fra patienthovedet, står ud for tiden med x-antal minutter.

Gældende for indsættelse af tid på en helligdag, gøres opmærksom herpå. Hvis der på en helligdag allerede er booket tid, gøres ikke opmærksom på, at det er helligdag, der bookes tid til.

 

Tid uden note


Indsæt tider i kalenderen uden note ved at taste koden for aftaletypen.

 

Eksempelvis har aftaletypen 'Normaltid' koden <N>, hvor tast af <N> i kalenderen indsætter en normaltid på tiden i fokus.

 

Tid med note


Indsæt aftaletyper i kalenderen med note ved at vælge <Ins>.

 

'Indsæt tid' fremkommer med mulighed for at ændre tidspunkt, varighed og selve aftaletypen samtidig med udfyldelse af note.

 

Bemærk! Hvis patient er slået op i systemet i Patienthovedet, vil fokus være i feltet 'Note', mens fokus vil være i feltet 'CPR' i tilfælde af Patienthovedet er tomt.

Ønskes at give en tid til patient, der er slået op i Patienthovedet (som vist nedenfor) er det ikke nødvendigt at udfylde feltet CPR. I tilfælde af det er en anden patient, udfyldes feltet CPR.

 

Det er også muligt at give en ny patient en tid.

 

indsæt patientrelateret tid      

 

Marker tid markerer patienten i kalenderen med den farve, der er valgt i Systemmanageren.

 

Kun note anvendes, hvis tiden skal bruges til andet end patienter f.eks. kursus eller ferie.

Bemærk! Det er muligt at sætte ikke patientrelateret tid i kø med <F4>.

 

Opret SMS markerer, at der ved indsættelse af tiden automatisk skal sendes en SMS besked, eksempelvis en bekræftelse. Denne funktion vil kun fungere, såfremt en bekræftelses-SMS er opsat i Systemmanager.

 

Dobbeltbooking


Indsæt en tid, selvom der ikke er flere ledige tider i kalenderen, også kaldet dobbeltbooking.