Kalender

<< Klik for at se indhold >>

Kalender

Samtlige kalendere i systemet vises i kalenderlisten, som tilgås fra Systemmanager -> Kalender og Kø -> Opsætning -> Kalender.

 

Bemærk! Ved flere klinikker se venligst klinikspecifik kalender og kø.

 

Funktioner og felter


Opret med <Ins>. Læs trinvis eksempel på opret kalender.

Ret med <F2>.

Slet med <Del>.

Kopier med <Ctrl+Ins>.

 

Kort tekst er kalenderens initial (maksimalt 6 karakterer).

Beskrivelse er kalenderens navn, som vil komme til at fremgå ved den valgte kalender i kalendermodulet.

Aktiv er markering for, at kalenderen er aktiv i EG Clinea.

Bruger anvendes til at angive brugeren, der skal tilknyttes til kalenderen.

anvendes til at angive den kø, der skal tilknyttes til kalenderen (køen, som patienter skal sættes i ved ankomst).

Tidskort anvendes i det tilfælde klinikken benytter tidskort-printer til udskrivning af tidskort til patienter (bonprinter til patientaftaler), hvor tidskort-skabelon skal indsættes.

Klinik anvendes til at angive om kalenderen i tilfælde af klinik med flere ydernumre skal knyttes til et ydernummer eller være en fælleskalender.

 

Send SMS markering skal sættes, hvis der skal sendes reminder-SMS'er til patienter fra de respektive kalendere.

SMS'er, der sendes fra EG Clinea, kan enten være standardbeskeder defineret med indhold og tidspunkt for afsendelse eller være beskeder tilknyttet den enkelte aftaletype ligeledes defineret med indhold og tidspunkt for afsendelse.

 

<Ryk op>/<Ryk ned> rækkefølgen kan sættes op pr. bruger. Brugeren vælges øverste oppe og derefter rykkes den markerede kalender op og ned som ønsket.

 

Skærmbilleder


Kalenderopsætning oversigt           Kalender opsætning rækkefølge