Trinvis eksempler

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempler

Opret aftaletype SMS besked <Alt+M>


1.Marker en aftaletype i 'Aftaletypeopsætning' og tast <F2>.

2.Vinduet 'Rediger aftaletype' fremkommer.

3.Sæt markering i 'Send SMS'. <SMS> aktiveres ved at taste <Alt+M>.  

4.Vinduet 'Aftaletype SMS beskeder' fremkommer.

5.Tast <Ins> for at oprette ny aftaletype SMS besked.

6.Vinduet 'Opret aftaletype SMS besked' fremkommer.

7.Angiv tidspunkt for afsendelse (hvor lang tid før patientens tid i kalenderen, ønskes SMS afsendt);

   Vælg tal i 'Før tid' og vælg timer eller dage i 'Enhed'.

   0 i 'Før tid' vil resultere i afsendelse af besked i forbindelse med en tid indsættes i kalenderen (kan eksempelvis anvendes som bekræftelse).

8.Udfyld indhold i 'Besked' enten i form af fritekst eller suppleret med systemfelter (se nedenfor, 'Indsæt systemfelt i allerede oprettet aftaletype...', trin 6-9).

9.Vælg <OK>

 

Indsæt systemfelt i allerede oprettet aftaletype SMS besked


1.Marker en aftaletype i 'Aftaletypeopsætning' og vælg <F2>.

2.Vinduet 'Rediger aftaletype' fremkommer.

3.Tast <Alt+M> eller vælg <SMS> for at redigere beskeden.

4.Vinduet 'Aftaletype SMS beskeder' fremkommer.

5.Marker besked i 'Aftaletype SMS beskeder' og tast <F2>.

6.Vinduet 'Ret aftaletype SMS besked' fremkommer.

7.Placer markøren i 'Besked' på det sted, hvor systemfeltet skal indsættes.

8.Indsæt systemfelt ved at taste <Ins> eller højreklik og vælg <Indsæt systemfelt>.

9.Vinduet 'Vælg systemfelt' fremkommer.

10.I 'Vælg systemfelt' ses en oversigt over tilgængelige systemfelter;

    Patient fornavn, Patient efternavn, Aftale dato, Aftale tid og Klinik navn.

11.Marker et systemfelt og vælg med <OK> eller <Enter>.

12.Systemfeltet er indsat på den position markøren stod på. Ved indsættelse af flere systemfelter gentages trin 6-9.

13.Vælg <OK>.

 

Ret standardbesked (default SMS besked)


1.Marker en aftaletype i 'Aftaletypeopsætning' og tast <F2>.

2.Vinduet 'Rediger aftaletype' fremkommer.

3.Tast <Alt+M> eller vælg <SMS> for at redigere beskeden.

4.Vinduet 'Aftaletype SMS beskeder' fremkommer.

5.Marker besked i 'Aftaletype SMS beskeder' og tast <F2>.

6.Vinduet 'Ret aftaletype SMS besked' fremkommer.

7.Udfør rettelser til beskeden.

8.Vælg <OK>.