Klinik

<< Klik for at se indhold >>

Klinik

I Systemmanager -> System -> Klinik håndteres klinikspecifikke informationer.

 

Felterne vil fortrinsvis blive udfyldt ved opstart af EG Clinea, men ændring af telefonnummer mv. kan betyde klinikken skal redigeres.

 

Det direkte telefonnummer er ikke nødvendigt, men hvis udfyldt vil det benyttes på henvisninger, lægebreve og andre EDI forsendelser i stedet for det normale klinik nummer.

 

Hvis klinikken har tilkøbt adgang til Intras, anvendes feltet Intras til angivelse af det link, som klinikken har fået udleveret af Intras.

Bemærk! Ved multiklinik skal det sættes op for alle klinikker.

 

Hvis klinikken indberetter til Landspatientregisteret (LPR) skal virksomhedssignaturen for klinikken indlæses via knappen <Signatur>.

Bemærk! Er kun synlig for de aktuelle klinikker og skal kun indlæses i én Systemmanager for klinikken.

 

Knappen <Indstillinger> anvendes til opsætning af indstillinger på klinikniveau. Indstillinger indeholder på nuværende tidspunkt opsætning af Liva Healthcare, hvor brugernavn og adgangskode indtastes (illustreret). Bemærk! Opsætningen vil være gældende for hele klinikken. Ved multiklinikker er det nødvendigt at sætte op på alle klinikker.

 

Skærmbillede


systemmanager - system - klinik inkl intras felt

 

Klinik Indstillinger