Knyt notat til forløb

<< Klik for at se indhold >>

Knyt notat til forløb

Bemærk! Afsnittet henvender sig til speciallæger.

 

Ønskes det at knytte en kontaktdiagnose til et forløb, tastes <Ctrl+Shift+Ins> på kontaktdiagnosen. Findes diagnosen allerede som forløb, knyttes kontakten blot til forløbet. Findes diagnosen ikke som forløb, oprettes nyt forløb med den startdato, som kontakten angiver.

 

Ønskes kontakten i stedet at knyttes til en helt anden forløbsdiagnose, tastes <Ctrl+Alt+Ins>, hvorefter en liste over alle åbne forløb vises. Her vælges det ønskede forløb og kontakten knyttes hertil.

 

Det er i øvrigt muligt at knytte en kontakt til flere forløb.

 

Ved oprettelse af journalnotat med diagnose der allerede findes i et igangværende forløb, knyttes notatet automatisk til forløbet.