Lagertyper

<< Klik for at se indhold >>

Lagertyper

Lagertyper håndteres fra Systemmanager -> Lager -> Lagertyper.

 

Funktioner


Opret ny med <Ins>.  

Ret med <F2>.

Slet med <Del>.

 

<Vis alle> viser også de lagertyper i listen, der har fået fjernet markeringen i 'Aktiv'.

 

Skærmbillede


systemmanager - lager - lagertyper