Lager

<< Klik for at se indhold >>

Lager

Lager håndteres i Systemmanager -> Lager. Herfra foretages opsætning af produkter, producenter, lagertyper, produktgrupper, produkttyper og udleveringsårsager. Samtidig med fakturering håndteres.