Produkttyper

<< Klik for at se indhold >>

Produkttyper

Produkttyper håndteres fra Systemmanager -> Lager -> Produkttyper.

 

Funktioner


Opret ny med <Ins>.  

Ret med <F2>.

Slet med <Del>.

 

<Vis alle> viser også de produkttyper i listen, der har fået fjernet markeringen i 'Aktiv'.

 

Skærmbillede


systemmanager - lager - produkttyper