Mailbesked

<< Klik for at se indhold >>

Mailbesked

Opsætning af mailbesked til patienter, når der er nye beskeder vedrørende e-konsultation eller e-receptfornyelse håndteres fra Systemmanager -> E-moduler -> Mailbesked.

 

I EG Clinea er oprettet en standard mailbesked, som kan vælges ved at klikke på <Standard>. Hvis klinikken selv har oprettet en besked, vil denne standardbesked blive overskrevet.

 

Skærmbillede


Systemmanager - emoduler - mailbesked