Blanket

<< Klik for at se indhold >>

Blanket

Opret blanket


Alle ikke dynamiske blanketter oprettes med <Ins>.

 

Bemærk! Ny blanket kan designes af klinikken i Systemmanageren.

 

Funktioner


Rediger blanketten med <F2>.

Udskriv blanketten med <F5>. Herefter vil der vises et printerikon ud for den pågældende blanket.

 

Udfyld blanket


Der findes forskellige felttyper, der kan anvendes i blanketter. Se i hjælpelinjen, hvilke muligheder, der er i pågældende felt. Det aktive felt vil have en blå ramme. En rød ramme indikerer et problem med feltet, enten er der for meget tekst i feltet eller feltet skal udfyldes.

 

Der findes adskillige systemfelter, der kan anvendes i blanketter, som automatisk udfyldes af systemet:

Diverse patientoplysninger samt relationer.

Diverse klinikoplysninger.

Næstkommende kalendertid.

 

Adresse/Modtager udfyldes eller en adresse vælges fra adresselisten med <Ins>.

 

I Fritekst skrives al den ønskede tekst. Hvis "Sideskift" er valgt i design af blanketten, fordeles teksten på de aktuelle sider.

Tvungen linjeskift er også mulig.

clip0043

 

Afkrydsningsfelter vinges af med <mellemrumstasten> på tastaturet eller ved dobbeltklik i feltet.

clip0044

 

Datofelter er der to slags af. Begge starter ud med dags dato, men den ene slags kan redigeres med <F2>, <Ins> eller dobbeltklik. Felterne kan ændres i Systemmanager.