Dynamisk e-Blanket

<< Klik for at se indhold >>

Dynamisk e-Blanket

Generelt til dynamisk e-blanket


DDB (dynamisk e-blanketter) viser et afgrænset sæt LÆ blanketter, som udbydes af KommuneInformation og FP attester, som udbydes af DMDD (Dansk Medicinsk Data Distribution). Indtil videre er der også en afgrænsning i, at det kun er kommunen, der kan oprette en blanket. Det er derfor ikke muligt for klinikken selv at oprette et blanket forløb som f.eks. LÆ165 (anmodning fra lægen).

 

Det er ikke muligt at redigere en sendt blanket eller hente en slettet blanket fra serveren.

Font, skrifttype og placering af felter kan ikke ændres på dynamiske e-blanketter, da de er designet eksternt.

 

Opret blanket


Dynamiske blanketter kan i Blanket modulet hentes fra oversigten ved at markere en blanket i oversigten og dobbeltklikke.

Indlæsning af blanketter viser status for antal sider, der er indlæst ud af det samlede sideantal.

Hvis blanketten ikke fremgår af oversigten, kan den hentes ved brug af <Ctrl+Ins> eller ved klik på knappen <e-Blanket>.

 

Alternativt kan dynamiske e-blanketter ses og hentes i 'Opfølgning' <Ctrl+Alt+O> under fanebladet 'Blanketter'.

 

Felter i DDB kan være obligatoriske felter, som skal udfyldes for, at blanketten kan sendes. Det vil være muligt at gemme blanketten uden udfyldelse af obligatoriske felter. De obligatoriske felter er farvet røde i blanketten.

Der kan også være afhængighed mellem en tjekboks og et eller flere andre felter. En type afhængighed er, at kryds i en tjekboks kan gøre et eller flere felter obligatoriske at udfylde, mens en anden type er, at kryds i en tjekboks kan gøre, at et andet felt aktiveres eller deaktiveres.

 

I tilfælde af afvisning skal en afvisningsårsag angives, som medsendes, når en DDB afvises. Ved afvisning fjernes eventuelt udfyldt indhold i blanketten. De fire afvisningsårsager er foruddefineret og kan ikke ændres på; 'Patienten er ikke længere patient hos mig', 'Patienten er ny hos mig og jeg har ikke modtaget tidligere journaler', 'Jeg kender ikke patienten' og 'Anden årsag'.

 

Funktioner


Afvis en blanket med <Ctrl+F7>. Kommunen kan derefter sende sagen igen, som vil betragtes som en helt ny sag.

Hent historiske blanketter med <Ctrl+Ins> og vælg knappen 'Vis alle'.  

Udskriv blanketten med <F5>. Herefter vil der vises et printerikon ud for den pågældende blanket.

Bladr mellem siderne med <Ctrl+PgUp> og <Ctrl+PgDown>.

 

Fakturer en blanket i status 'Sendt', 'Afsluttet' eller 'Afvist' med genvejen <Alt+F>, forudsat blanketten indeholder faktureringsoplysninger.

Når felterne har faktureringsoplysninger, fremkommer Ydelsesmodulet automatisk med skærmbilledet til 'Vælg grundydelse', hvor attestens navn allerede er indsat som søgekriterie. Bemærk! Hvis der kun findes et resultat i søgningen, vælges denne ydelse automatisk ligesom andre steder i EG Clinea. Modtager af fakturaen indsættes ud fra afsenderoplysninger, som er anført som 'Faktureringspostkasse' på selve blanketten.

 

For henvisningspligtige specialer gælder, at en 'Ingen henvisning' - henvisning automatisk oprettes med aktuel modtager og købsordrenummer, før ydelsen kodes.

 

Send fakturaen med <F7>, hvorved 'Købsordrenummer' fra blanketten bliver indsat i feltet på selve e-fakturaformen.

 

Mangler faktureringsoplysninger i DDB, skal fakturaen oprettes manuelt. Den automatiske fakturering fungerer sker således ikke.

 

Anmodning/Attest


Når en blanket åbnes første gang, vises anmodningen automatisk.

 

Udskriv anmodningen med <F5>. Anmodningen lukkes og attesten er klar til udfyldelse. Anmodningen kan altid bringes frem med <F3>.

Hvis der skrives mere tekst i et felt, vil det på print blive printet som bilag.

 

Se vedhæftninger i anmodningen med knappen <Bilag>. Knappen vises kun, hvis der er vedhæftninger.

 

Vedhæft en fil på de blanketter, der tillader det. Vedhæftning fungerer lig vedhæftning af filer i Henvisninger.

Vedhæftet samtykkeerklæring på FP attester kan ikke fjernes. Antal filer, der kan vedhæftes, er defineret eksternt.

 

Send en e-Blanket med <F7>. Der skal angives ansvarlig, når en blanket sendes.

 

Status


Dynamisk e-blanketter bliver opdateret til status 'Afsluttet', når blanketten er afsluttet af modtageren. Derved er det hurtigt og nemt at danne sig et overblik over om blanketter er færdigbehandlet af kommune/forsikringsselskab/pensionskasse.