Vedhæft audiogram, blanket, fil

<< Klik for at se indhold >>

Vedhæft audiogram, blanket, fil

Vedhæft audiogram og send til sygehus


Hvis et audiogram skal sendes til sygehuset, skal audiogrammet gemmes til en fil og vedhæftes selve henvisningen.

 

Gem et audiogram til en .pdf fil med <Ctrl+F5>. Og vælg placering af filen.

 

sygehushenvisningen vælges <Vedhæft> i nederste venstre hjørne.

Vælg <Tilføj fil> og find det gemte audiogram.

 

Vedhæft blanket


Hvis en blanket skal vedhæftes til en henvisning, skal blanketten gemmes som en .pdf fil og vedhæftes selve henvisningen.

 

På henvisningen vælges <Vedhæft> i nederste venstre hjørne.

Vælg <Tilføj fil> og find den gemte blanket.

 

Vedhæft fil


Bemærk! Kræver EG Clinea Mediamodul.

 

Allerede i listen over modtagere vil et ikon for vedhæft  indikere, hvilke modtagere kan modtage  vedhæftning.

 

vedhæft ikon for modtagere

 

Der kan vedhæftes .pdf dokumenter og .jpg billeder, med en begrænsning på 10 billeder / filer i alt, men dog maksimalt 100MB i alt.

 

Særligt for dynamiske henvisninger er, at <Vedhæft> knappen vil være deaktiveret, hvis modtageren ikke er markeret til at understøtte vedhæftninger. For alle andre henvisninger vil knappen altid være aktiv, men systemet vil advare om, at modtager ikke understøtter modtagelse af vedhæftninger.

 

I skærmbilledet 'Vedhæftede filer' vises fra start alle patientens billeder og dokumenter fra Media modulet <Ctrl+I>.

Tilføj filer fra pc'en med <Ins> eller klik på <Tilføj fil>.

 

<Vedhæft> med orange farvemarkering indikerer, at en eller flere filer er vedhæftet.

 

Når henvisningen overføres til Beskeder, vil der optræde 2 typer filer/forsendelser på patienten. En almindelig henvisning og en fil med typen "binær dokumenttransport".

 

Vedhæftes filer til en modtager for derefter at skifte denne til en modtager, der ikke understøtter vedhæftning, vil EG Clinea give valget om at fjerne eller beholde de vedhæftede filer. En undtagelse hertil er ved dynamiske henvisninger, hvor vedhæftede filer ved et skifte til en modtager, der ikke understøtter vedhæftning af filer, altid vil blive fjernet efter besked til brugeren herom.

 

Skærmbillede


Vedhæft fil