Opret henvisning fra journal

<< Klik for at se indhold >>

Opret henvisning fra journal

Marker en dato i journalen og tryk <Alt+H>.

 

Journalnotat(er) fra denne dato og frem bliver kopieret til Anamnese feltet i henvisningen. Notater der ikke ønskes medsendt i henvisningen kan slettes i forbindelse med udfyldelse af selve henvisningen.

 

Med en indstilling kan autogenererede kontakter fravælges i denne kopiering fra journal til henvisning.

 

Send henvisningen med <Send>, hvorefter der returneres til Journal.

Journalen vil automatisk få dannet en kontakt i Journalen, som ses ved at opdatere Journalen med <Opdater>.

 

Skærmbillede


opret fra journal