Kommunehenvisning

<< Klik for at se indhold >>

Kommunehenvisning

EG Clinea understøtter de nyeste henvisningsstandarder 'Den gode kommunehenvisning' og 'Det gode kommune afslutningssnotat'.

 

I EG Clinea er det derved muligt at sende henvisninger på baggrund af standarden for 'Den gode kommunehenvisning' til kommunal forebyggelse.

 

Som følge af MedCom krav er det ligeledes muligt at sende henvisninger på baggrund af den nye type kaldet 'Henvisning til kommunernes akutfunktion', som i EG Clinea findes som typen 'Akut kommunehenvisning'. (Implementeret i forbindelse med version 20.2)

 

I selve oversigten i Henvisning fremgår henvisningen 'Kommune forebyggelse' som typen 'Kommune', mens henvisningen 'Akut kommunehenvisning' fremgår som typen 'Kommune akutfunktion'. (Sidstnævnte er implementeret i forbindelse med version 20.2)

 

Bemærk! 'Kommune akutfunktion' er afhængig af, at pakketabellen opdateres. Dette afventer MedCom.

 

Funktioner og felter


Opret ved at vælge henvisningstypen 'Dynamisk henvisning' og vælge pakkenavnet 'Kommune forebyggelse' eller 'Kommune akutfunktion'. (Sidstnævnte er implementeret i forbindelse med version 20.2)

Gem en henvisning med <Alt+G>, hvis det ikke er muligt at færdiggøre.

Rediger en henvisning med <F2>.

 

Ved oprettelse foreslås en eller flere modtagere i patientens kommune, som har pakken 'Kommune forebyggelse' eller 'Kommune akutfunktion'.

Ønskes flere vist vælges <Alt+V> for 'Vis alle'.

 

Selve indholdet i henvisningen sikrer, at kun de data, kommunen ønsker at modtage, kan udfyldes.

 

'Dato for opfølgning' er ligesom ved sygehushenvisninger forudfyldt ud fra antal dage defineret i 'Indstillinger'.

 

Bemærk! Gældende for 'Kommune forebyggelse' og 'Akut kommunehenvisning' er, at filer ikke kan vedhæftes da ingen står til at kunne modtage vedhæftede filer. Det forventes understøttet på et senere tidspunkt, hvor EG Clinea automatisk vil understøtte det, når pakkestamdata opdateres af MedCom.

 

Afslutningsnotat for 'Kommune forebyggelse'/'Kommune akutfunktion'


Når den kommunale forebyggelsesindsats/akutfunktionsindsats er afsluttet, sender kommunen et afslutningsnotat (svarende til et lægebrev fra kommunen).  Det vil fremgå i Beskeder, Journal, Modtagne svar samt Opfølgning afhængig af indstillinger.

 

 

Skærmbillede


xml kommunehenvisning