Sygehushenvisning

<< Klik for at se indhold >>

Sygehushenvisning

Valg af sygehushenvisning fører automatisk til dynamisk henvisning: Generel henvisning (sygehushenvisning)

 

Funktioner og felter


Ved afsendelse medsendes information om den henvisende læges navn og titel. I tilfælde af oprettelse af henvisning og efterfølgende godkendelse, vil det være godkendende læge, som kommer til at stå som afsender/henviser og være denne læges navn og titel, som medsendes henvisningen.  

 

Felterne er de samme som ved en speciallægehenvisning.

Felterne Modtager og Anamnese er obligatoriske felter, der skal være udfyldt for afsendelse.

I anamnese-feltet kan der, på gravide patienter, højreklikkes og indsættes en systemfrase med "svangrejournal tekst". Teksten der indsættes, vil være en tekst, som PLSP danner i patientens Digitale Svangrejournal. Denne højrekliksfunktion vil dog kun være synlig, hvis patienten er angivet som værende gravid i EG Clinea og vil kun kunne foretages på sygehushenvisninger.

Bemærk! Ovenstående funktion vedrørende indsættelse af svangrejournal-tekst i anamnesen vil kun være aktiv hos specifikke pilotkunder fra den 10. januar 2022.

 

Feltet Kopi kan udfyldes med den modtager, der skal modtage en kopi af henvisningen.  

 

Feltet Dato for opfølgning angives automatisk på henvisning og vil derved fremgå i Opfølgning på fanebladet 'Henvisninger' med henblik på overblik. En indstilling definerer datoen, der sættes. For sygehushenvisninger er opfølgningsdatoen som standard sat til 28 dage fra dags dato. Ved prioriteringen 'Akut' er opfølgningsdatoen som standard sat til 5 dage fra dags dato. Datoen kan redigeres efter behov. Fjernes datoen vil henvisningen ikke komme i Opfølgning.

 

Det er muligt at vedhæfte filer til sygehushenvisninger.

Det er ligeledes muligt at få vist pakkeinformation med <Alt+S> eller ved at vælge <Vis info>. (Implementeret i forbindelse med version 21.1)

 

Skærmbillede


Sygehus 2