Speciallægehenvisning

<< Klik for at se indhold >>

Speciallægehenvisning

Funktioner og felter


Felterne Modtager og Anamnese er obligatoriske felter, der skal være udfyldt for afsendelse.

 

Anamnese

Teksten fra journalen kan kopieres hertil. Der kan frit redigeres og skærmbilledet kan åbnes i fuld skærm med <Ctrl+F8>.

Notater fra journalen kan automatisk kopieres til henvisningen med <Alt+H> i journalen.

 

Cave indsættes med  <Ins> - hent evt. cave fra Patienthovedet.

Aktuelle mediciner (alle aktive ordinationer inkl. pauserede) kan tilføjes med <Ins>.

Tidl. relevante undersøgelser kan skrives ind.

Befordring kan angives ved afkrydsning om patienten behøver liggende eller siddende befordring, eller om der ingen anmærkninger er.

Form for behandling, der ønskes, kan angives.

Prioritet afkrydses (Elektiv, Akut, Se særlige forhold). Ved 'Se særlige forhold' kan 'Yderligere info tilføjes.

 

Dato for opfølgning angives på henvisning, som sendes til modtager, hvorfra der forventes billeddiagnostisk epikrise retur. Derved bliver henvisningen vist i Opfølgning på fanebladet 'Henvisninger' med henblik på at kunne angive status 'Patient informeret'.

 

Yderligere info aktiveres ved afkrydsning af 'Se særlige forhold'.

Modtager vælges med <Ins> eller ved blot at taste i feltet, hvor søgeformen fremkommer automatisk.

 

Efter endt udfyldning trykkes <OK> og henvisning er klar til at blive ekspederet med <F7>. Hvis ikke alle fornødne informationer er til stede, kan henvisningen gemmes ved brug af knappen <Gem>. Henvisningen kan herefter redigeres med <F2>.

 

Bemærk! Det er muligt at vedhæfte filer til speciallægehenvisninger.

 

Skærmbillede


Speciallæge