Billeddiagnostisk henvisning

<< Klik for at se indhold >>

Billeddiagnostisk henvisning

(I forbindelse med implementering af version 21.1 er termen røntgenhenvisning erstattet med termen billeddiagnostisk henvisning, da det ligeledes dækker scanninger.)

 

Valg af billeddiagnostisk henvisning fører automatisk til dynamisk henvisning: Generel henvisning (billeddiagnostisk henvisning)

 

Funktioner og felter


Ved afsendelse medsendes information om den henvisende læges navn og titel. I tilfælde af oprettelse af henvisning og efterfølgende godkendelse, vil det være godkendende læge, som kommer til at stå som afsender/henviser og være denne læges navn og titel, som medsendes henvisningen.

 

Felterne er de samme som ved en speciallægehenvisning.

Felterne Modtager, Ønsket undersøgelse og Anamnese er obligatoriske felter, der skal være udfyldt for afsendelse, ligesom der skal være angivet Diagnose.

Feltet Kopi kan udfyldes med den modtager, der skal modtage en kopi af henvisningen.  

 

Feltet Dato for opfølgning udfyldes automatisk på henvisning og vil derved fremgå i Opfølgning på fanebladet 'Henvisninger' med henblik på at kunne angive status 'Patient informeret'. En indstilling definerer datoen, der sættes. For billeddiagnostiske henvisninger er opfølgningsdatoen som standard sat til 28 dage fra dags dato. Ved prioriteringen 'Akut' er opfølgningsdatoen som standard sat til 5 dage fra dags dato. Datoen kan redigeres efter behov. Fjernes datoen vil henvisningen ikke komme i Opfølgning.

 

Gravid har automatisk markering i 'Ikke udfyldt' for kvinder på 60 år eller derover. Det kan manuelt ændres.

 

Bemærk! Genveje ved stillingtagen til graviditet er ændret.

'Ikke gravid' <Alt+R>

'Ikke relevant' <Alt+L>

 

Det er muligt at vedhæfte filer til billeddiagnostiske henvisninger.

Det er ligeledes muligt at få vist pakkeinformation med <Alt+S> eller ved at vælge <Vis info>.

 

Skærmbillede


Røntgen