Dynamisk henvisning

<< Klik for at se indhold >>

Dynamisk henvisning

I EG Clinea er der mulighed for at gøre brug af dynamisk henvisning (også kaldet pakkehenvisning).

Læs eventuelt afsnittet Kommunehenvisning for yderligere hertil.

 

Funktioner og felter


Opret ved at vælge henvisningstypen 'Dynamisk henvisning'.

Gem en pakke med <Alt+G>, hvis det ikke er muligt at færdiggøre.

 

Rediger en pakke med <F2>.

Redigering af en dynamisk henvisning vil kun give de muligheder, der hører til pakken (modtager, vedhæftning, diagnose) og svarer til, hvad der er tilgængeligt for pakken ved oprettelsen.

 

Vælg en henvisningspakke/-type (hospitals- eller kommunepakke) fra oversigten:

 

Vælg dynamisk henvisning

 

Som standard vises kun pakker for den region og kommune, patienten bor i. Ved tryk på <Vis alle> kan der vælges mellem pakker fra hele landet.

 

Ved valg af en pakke samt modtager (ønsket afdeling) fremkommer selve pakkehenvisningen med de relevante informationer den pågældende afdeling ønsker info om - felterne er ikke obligatoriske. Nogle felter i pakken vil være udfyldt med data, som allerede er registreret på patienten. Øverst fremgår pakkenavn og modtager.

 

Hvis modtager ønskes ændret, vil modtagerlisten for dynamiske henvisninger ved brug af <Ins> i modtagerfeltet på selve henvisningen kun vise de modtagere, der reelt tilhører pakken.

 

En henvisning har et max antal karakterer ifølge standarden, dog kan det opleves, at nogle dynamiske henvisninger har sat et mindre antal max karakter.

 

Efter valg af type, er det muligt at vedhæfte filer på samme måde som f.eks. sygehushenvisning med <Alt+V> eller ved at vælge <Vedhæft>.

Det er ligeledes muligt at få vist pakkeinformation med <Alt+S> eller ved at vælge <Vis info>. (Implementeret i forbindelse med version 21.1)

 

Skærmbillede


Eksempel på henvisning Arytmi

 

Opret dynamisk henvisning via Journalen <Alt+H>


Via journalen er det muligt at oprette en dynamisk henvisning på baggrund af en diagnose med <Alt+H>, <Dynamisk henvisning> på en given diagnose, der kan genkendes i mindst en af pakkerne, vil der blive vist en pakkeliste og/eller afdelingsliste for de modtagere af pakker, der har denne diagnose opsat på pakken. Hvis diagnosen ikke genkendes vises samtlige pakker. Notater kan medtages til dynamisk henvisning ved brug af <Alt+H> som alle andre typer henvisninger.