Funktioner, Skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner, Skærmbillede

Opdeling af skærmbillede


Den øverste halvdel viser alle de henvisninger der i tidens løb er skrevet på patienten. Oprettelsesdato for henvisningen, henvisningsårsagen, henv. typen samt hvem der har modtaget henvisningen fremgår.

 

Den nederste halvdel viser indholdet af den henvisning, som er markeret ved den turkise bjælke i den øverste halvdel.

Her ses adressen på modtageren med mulighed for at læse indholdet.

 

Funktioner


Opret en henvisning med <Ins> og vælg type; Speciallægehenvisning, Billeddiagnostisk henvisning, Sygehushenvisning, Psykologihenvisning, Fysioterapihenvisning, Fodterapihenvisning, Kiropraktorhenvisning, Øfeldt henvisning, Dynamisk henvisning. (I forbindelse med implementering af version 21.1 er termen røntgenhenvisning erstattet med billeddiagnostisk henvisning)

 

Send henvisning med <F7>. Status vil fremgå af Beskeder ('Sendt' - undermappen 'Henvisning').

 

Sendte henvisninger vises i en visningstilstand for at sikre historikken bevares. Få vist en sendt henvisning med <F2>, hvor alle felter vil være inaktive og redigering derved ikke mulig.

 

Kopier en sendt henvisning med <Ctrl+Ins> for at oprette en ny henvisning med samme indhold.

 

Ret en ikke sendt henvisning med <F2>.

 

Gem henvisning med <Alt+G>. I forbindelse med oprettelse af en henvisning er det muligt at gemme henvisningen, mens der evt. samles den fornødne information. Henvisningen kan nu gemmes uden at de obligatoriske felter er udfyldt. Henvisningen kan senere redigeres med <F2> og efterfølgende sendes. En gemt henvisning vil ikke resultere i en advarsel ved ryd af patienten, men vil fremgå i Opfølgning med status 'Kladde'.

 

Udskriv henvisning med <F5>.  Den printede version kan kun bruges som bilag.

Selve skabelonen, der printes, kan redigeres efter behov i Systemmanageren.

 

Få nemt vist en relateret henvisning til et modtaget svar med <Shift+F3>. (Implementeret i forbindelse med version 20.3)

 

Slet henvisning med <Del>. Det er ikke muligt at slette sendte henvisninger. I så fald skal modtageren kontaktes vedrørende ændringer til henvisningen.

Opdages fejl eller mangler i en henvisning, inden den er sendt, kan den markeres og slettes fra Beskeder ('Udbakke') og derved blive redigerbar.

 

Kopier automatisk notater fra journalen til henvisningen ved at bruge <Alt+H> i Journalen.

 

Særligt for patienter under 15 år


Gældende for sygehuse-, billeddiagnostisk- og speciallæge henvisninger. (I forbindelse med implementering af version 21.1 er termen røntgenhenvisning erstattet med billeddiagnostisk henvisning)

 

Hvis en patient under 15 år ikke har en værge eller forælder angivet som relation på Patienthovedet, vil skærmbilledet til "Opret forældre eller værge relation" automatisk fremkomme i forbindelse med oprettelse af en henvisning. Relationen skal angives for at kunne sende henvisningen. Hvis relationen ikke er kendt, er det muligt at angive "Ej kendt" ved oprettelse af henvisningen.

 

Skærmbillede


Henvisning oversigt_NY version 17.3