Patientforløb

<< Klik for at se indhold >>

Patientforløb

Bemærk! Afsnittet henvender sig til almenlæger.

 

Patientforløb


Ved oprettelse af journalnotat med en/flere diagnoser, som er defineret til at have en varighed af mere end seks måneder, vil disse automatisk blive oprettet under 'Forløb'. Dette gælder selvfølgelig også de autogenereret kontakter, der oprettes på baggrund af de svar, der modtages.

 

Alle start- og slutdatoer kan angives manuelt på et forløb.

 

 

Tilknytning til forløb


Tilknyt en kontaktdiagnose til et forløb ved at placere fokus på kontaktdiagnosen og vælg <Ctrl+Shift+Ins>. Findes diagnosen allerede som forløb, knyttes kontakten blot til forløbet. Findes diagnosen ikke som forløb, oprettes nyt forløb med den startdato, som kontakten angiver.

 

Ønskes kontakten i stedet at knyttes til en helt anden forløbsdiagnose, tastes <Ctrl+Alt+Ins>, hvorefter en liste over alle åbne forløb vises. Her vælges det ønskede forløb og kontakten knyttes hertil.

 

Det er muligt at knytte en kontakt til flere forløb.