Prøvegrupper

<< Klik for at se indhold >>

Prøvegrupper

Prøvegrupper i EG Clinea kan anvendes til at give et samlet overblik over udvalgte prøver på patienten/patienterne. Prøvegrupper håndteres i Systemmanager -> Laboratorietal -> Prøvegrupper.

 

Funktioner og felter


Opret, ret og slet prøvegrupper med henholdsvis <Ins>, <F2> og <Del>.

Ryk rundt på grupperne i oversigten med <Ryk op>, <Ryk ned>.

 

Det er muligt at definere en genvej til en gruppe, som kan bruges fra laboratoriemodulet. Sæt en genvej ved at sætte et '&' tegn foran bogstavet, der ønskes anvendt som genvej, som f.eks. &BMI, hvis det skal være <Alt+B>. Sørg for at vælge en genvej, som ikke allerede benyttes i laboratoriemodulet.

 

Navn er prøvegruppens navn.

Synlig markering skal angives, hvis prøvegruppen skal være vist på alle patienter. Prøvegrupper, der ikke er angivet som værende synlig, kan tilføjes den enkelte patient ved at højreklikke og tilvælge den med <Alt+G> i laboratoriemodulet i EG Clinea.  

 

Skærmbilleder


.systemmanager - laboratorietal - prøvegrupper oversigt

 

systemmanager - laboratorietal - prøvegrupper ret