Prøvekategorier

<< Klik for at se indhold >>

Prøvekategorier

Prøvekategorier håndteres i Systemmanager -> Laboratorietal -> Prøvekategorier.

 

Funktioner og felter


Opret, ret og slet prøvekategorier med henholdsvis <Ins>, <F2> og <Del>.

 

Kategorien 'Andre undersøgelser' er valgt som standard, dvs. hvis der modtages prøver, der ikke umiddelbart kan placeres i en eksisterende kategori, placeres den i denne. Standard kan ændres efter ønske ved at sætte dette flueben på en anden kategori i listen.

 

Endvidere kan rækkefølgen ændres efter behov ved brug af knapperne <Ryk op> og Ryk ned>.

 

Skærmbillede


systemmanager - laboratorietal - prøvekategori