Prøver

<< Klik for at se indhold >>

Prøver

Prøver håndteres i Systemmanager -> Laboratorietal -> Prøver.

 

Oprettede prøver i prøvekartoteket kan fremkaldes i eksempelvis Laboratoriemodulet med <Ctrl+Ins>.

I den forbindelse er det også muligt at oprette prøver uden at tilgå Systemmanager.

 

Funktioner og felter


Opret prøve med <Ins>.

Ret prøve med <F2>.

Slet prøve med <Del>.

 

Opret ny prøve <Ins>


Kodeansvarlig skal kun udfyldes, hvis der benyttes IUPAC koder.

Navn på prøven, der vises i oversigten i modulet laboratorietal, angives.

Beskrivelse af det fulde navn på prøven.

Kategori vælges fra listen. Prøvekategorier oprettes, rettes, slettes her.

Enhed prøven måles i (mmol/l eller cm m.v.)

Type værdi, der er tale om - tal (numerisk), tal/tekst (alfanumerisk) eller en foruddefineret liste med værdier (vælg fra liste). Denne liste defineres via knappen <Værdier>.

Standard grænseværdier angiver minimums- og maksimumsgrænsen for prøven. Hvis disse er sat, vil der i griddet være en indikation for, hvad status er på selve prøven (normal, lav, høj, unormal) ved hjælp af ikoner. Se eventuelt 'Grænseværdier' i beskrivelse til skærmbilledet.

 

Grupper viser en liste med samtlige grupper, og den enkelte prøve kan derved tilknyttes en eller flere grupper.

Autosvar anvendes til automatisk håndtering af labsvar. Læs mere herom i afsnittet Intelligent Indbakke.

 

Synlig - hvis prøven vælges at skulle skjules, vises den ikke på fanebladet 'Alle'. Prøver vil altid være synlige under de grupper, de er tilknyttet.

Ved brug af højreklik menuen og funktionen 'Vis' kan skiftes mellem diverse visninger: synlige, seneste, egne, edi og importerede.

 

Skærmbillede


systemmanager - laboratorietal - opret prøve