Rediger udskrift

<< Klik for at se indhold >>

Rediger udskrift

Rediger en udskrift <F2>


Marker udskriften i oversigten, vælg <F2>, dobbeltklik eller klik på knappen <Ret>.

 

Udskriftens sider åbnes for redigering med tilgængelige felter i en oversigt længst til højre.

Bemærk! Udskriftskabeloner kan gøres klinik specifikke - kontakt venligst EG Clinea Support.

 

Indsæt et felt fra oversigten ved at placere cursoren, der hvor feltet ønskes placeret på selve udskriften. Dobbeltklik på feltnavnet i oversigten til højre.

 

For samtlige udskrifter er det muligt at indsætte billede (.bmp og .jpg filer) ved brug af højreklik og brug af knappen <Opsætning>. Endvidere kan der indsættes tabeller og rammer efter behov.

 

Sideopsætningen kan ændres ved at vælge <Opsætning>. Der kan ændres på papirstørrelse, margin og papirretning.

 

Skærmbillede


Systemmanager - udskrifter og redigere udskrift