Slet patienter

<< Klik for at se indhold >>

Slet patienter

Det er muligt at slette journaler/patienter samt tilhørende patientdata i EG Clinea.

 

'Slet patienter'-funktionen findes via Systemmanager > Diverse > Slet patienter. Menupunktet har de 3 underpunkter: 'Slet forældede patienter', 'Slet patient' og 'Find slettet patient'.

 

Vær opmærksom på, at det kun er brugere med særskilt tildelt tilladelse til sletning af patienter, der har adgang til sletning af patienter.

Tilladelsen kan tildeles en bruger under Systemmanager > System > Brugere > Marker bruger > Ret > Tilladelser > Fanebladet 'Systemmanager'.

 

Slet forældede patienter


Når funktionen 'Slet forældede patienter' vælges, dannes automatisk en liste med patienter, hvis seneste registrerede patientdata er mere end 10 år gamle.

Listen er bygget op med information om patientens CPR-nr. og navn, hvornår der senest er registreret data på patienten i EG Clinea samt eventuel dato for en eksport af patientdata til anden lægepraksis. Ligeledes vises information om patientens status i klinikken, samt hvorvidt patienten har egen læge i klinikken.

Listen kan udskrives via knappen <Udskriv> eller genvejstasten <F5>.

 

Slet patienter - Slet passant overblikSlet patienter - Slet passant overblik2

 

De patienter, som skal slettes, skal manuelt vinges af med flueben i kolonnen 'Slet' til venstre i billedet.

For at markere flere patienter, som skal slettes, kan tasten <Shift> holdes nede og mens piletasterne op/ned benyttes. Herved markeres patienter, som står efter hinanden. <Ctrl> tasten kan også holdes nede, mens der klikkes på de udvalgte patienter med musen.

For at sætte/fjerne flueben i checkboksen 'Slet' for de patienter, der er markeret, kan du bruge mellemrumstasten, eller højreklikke på én af de markerede patienter og i højrekliksmenuen klikke på Vælg eller Fravælg.

 

Det er muligt at vælge/fravælge alle patienter på listen på én gang via højrekliksmenuen.

 

Når alle patienter, som skal slettes, er vinget af, klikkes på knappen <Slet valgte>.

 

Nu vises et vindue med en liste over de afkrydsede patienter, som ønskes slettet permanent. Listen skal bekræftes ved klik på <Ja> i bunden af vinduet.

 

Slet patienter - Slet passant - slet valgte

 

Derefter skal brugeren logge på EG Clinea endnu engang for at bekræfte brugeroplysninger.

Slutteligt vises et vindue, hvor der skal angives begrundelse for sletning af patienter. Der kan vælges blandt 5 foruddefinerede begrundelser. Ved klik på <OK> herefter, foretages den permanente sletning af patienten.

 

Bemærk! Den valgte begrundelse for sletning vil - for funktionen 'Slet forældede patienter' - dække over sletningen af samtlige forældede patienter på listen.

 

Slet patienter - begrundelse

 

Slet patient


Denne funktion indeholder en søgefunktion, hvor alle patienter i klinikken, uanset alder for patientdata, kan fremsøges og slettes.

Alle søgefelter i søgevinduet - som også kendes fra Patienthovedet - kan benyttes til fremsøgning af en patient til sletning.

 

Slet patienter - Slet patient søgevindue

 

Når en patient er fremsøgt og der klikkes på <OK> i søgevinduet, vil brugeren få meddelelse om, hvorvidt patienten er tidligere eksporteret, hvorefter sletning kan foretages på samme måde som beskrevet under funktionen 'Slet forældede patienter', med ekstra login samt begrundelse for permanent sletning.

 

Slet patienter - Slet patient bekræftelse

 

Find slettet patient


Funktionen 'Find slettet patient' indeholder et søgefelt efter et enkelt CPR-nr.

Når patientens fulde CPR-nr. er indtastet i feltet, klikkes på <OK>.

 

Slet patienter - Find slettet patient søgefelt

 

Hvis patienten er slettet, vises besked med oplysninger om tidspunkt for sletning, hvilken bruger, der har foretaget sletningen, samt begrundelsen for sletningen.

Hvis patienten ikke er registreret som slettet, vises besked vedr. dette.

 

Slet patienter - Find slettet patient - besked