Slet patienter

<< Klik for at se indhold >>

Slet patienter

Bemærk! Denne funktion vil blive implimenteret i EG Clinea med version 22.1. Udrulningen af version 22.1 påbegyndes den 2. februar 2022 og forventes færdigudrullet den 1. marts 2022.

 

Det er muligt at slette en eller flere patienter samt tilhørende patientdata i EG Clinea.

 

'Slet patienter'-funktionen findes via 'Systemmanager' > 'Diverse' > 'Slet patienter'. Menupunktet har de 3 underpunkter: 'Slet passanter', 'Slet patient' og 'Find slettet patient'.

 

Vær opmærksom på, at det kun er brugere med særskilt tildelt tilladelse til sletning af patienter, der har adgang til sletning af patienter. Tilladelsen kan tildeles en bruger Systemmanager > System > Brugere > Marker bruger > Ret > Tilladelser > Fanebladet 'Systemmanager'

 

Slet passanter


Når funktionen 'Slet passanter' vælges, dannes automatisk en liste med patienter, hvis seneste registrerede patientdata er mere end 10 år gamle.

Listen vil være bygget op med information om patientens cpr.nr. og navn, hvornår der senest er registreret data på patienten i EG Clinea samt eventuel dato for en eksport af patientdata til anden lægepraksis.

Slet patienter - Slet passant overblik

 

Patienter på listen, vil automatisk være vinget af med flueben i kolonne 'Slet' til venstre i billedet. Er der patienter, som IKKE ønskes slettet, fjernes fluebenet blot. Når alle patienter, som ønskes slettet, er vinget af i kolonnen 'Slet', klikkes på knappen <Slet valgte>.

 

Nu vises et vindue med en liste over de afkrydsede patienter, som ønskes slettet permanent. Listen skal bekræftes ved klik på <Ja> i bunden af vinduet.

Slet patienter - Slet passant - slet valgte

 

Derefter skal brugeren logge på EG Clinea endnu engang for at bekræfte brugeroplysninger og til sidst skal begrundelse for sletning af patient vælges blandt de 5 foruddefinerede menupunkter. hvorefter den permanente sletning af patienten foretages, når der klikkes <OK>.

Bemærk! Den valgte begrundelse for sletning vil - for funktionen 'Slet passanter' - dække over sletningen af samtlige passanter på listen

Slet patienter - begrundelse

 

Slet patient


Denne funktion indeholder en søgefunktion, hvor alle patienter i klinikken, uanset alder for patientdata, kan fremsøges og slettes.

Alle søgefelter i søgevinduet - som også kendes fra Patienthovedet - kan benyttes til fremsøgning af en patient til sletning.

Slet patienter - Slet patient søgevindue

 

Når en patient er fremsøgt og der klikkes på <OK> i søgevinduet, vil brugeren få meddelelse om, hvorvidt patienten er tidligere eksporteret, hvorefter sletning kan foretages på samme måde som beskrevet under funktionen 'Slet passant', med ekstra login samt begrundelse for permanent sletning.

Slet patienter - Slet patient bekræftelse

 

Find slettet patient


Funktion 'Find slettet patient' indeholder et søgefelt efter et enkelt cpr.nr.

Når patientens fulde cpr.nr. er indtastet i feltet klikkes på <OK>

Slet patienter - Find slettet patient søgefelt

 

Hvis patienten er slettet, vises besked med oplysninger om tidspunkt for sletning, hvilken bruger, der har foretaget sletningen samt begrundelsen for sletningen.

Hvis patienten ikke er registreret som slettet, vises besked vedr. dette.

Slet patienter - Find slettet patient - besked