Seneste værdi/Vis seneste

<< Klik for at se indhold >>

Seneste værdi/Vis seneste

Den første kolonne inden prøvedatoer viser 'Seneste'.

 

Kolonnen viser den seneste værdi fra hver prøve inden for de sidste 3 mdr. Ved at køre musen henover en værdi vises et hint med datoen for målingen.

Der kan ikke rettes i værdierne.  Kolonnen kan markeres og ved hjælp af højreklik eller <Ctrl+pil højre> er det muligt at springe til værdien på prøvedatoen.

 

Vis seneste med <Ctrl+F3> begrænser visningen af prøver til kun de prøver med værdier i seneste. Med en indstilling kan visning anvendes som standard, når modulet tilgås.

 

Skærmbillede


vis kun seneste