Beskrivelse af skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Beskrivelse af skærmbillede

Manualen tager udgangspunkt i beskrivelse af 'Ny kalender', som vælges ved at indstillingen Kalender -> Dagskalender -> 'Ny kalender' er sat til 'Ja'. Læs mere om, hvordan en indstilling kan ændres her.

 

Ny kalender udnytter widescreen og muliggør, at Kø kan vises til højre for Kalenderen. Dertil skal indstillingerne Kalender -> Dagskalender -> Vis kø samt Kalender -> dagskalender -> 'Husk kø' begge være sat til 'Ja'.

 

Alt vedrørende kalenderopsætning foretages i Systemmanager.

 

Opdeling af skærmbilledet


Øverst til venstre (1) er datovælgeren, som kan bruges til at vælge en enkelt dato eller multimarkere for valg af flere datoer. Læs mere her.

Helligdage fremgår med rød skriftfarve datomæssigt i datovælgeren og vil automatisk være lukket i kalenderen - dvs. lukket for onlinebooking og der vises advarsler, hvis der manuelt oprettes en tid på disse dage.

Nedenunder ses de forskellige kalendere.

 

Øverst midtfor (2) vises kalendernavn, ugedag og dato og evt. navn på helligdag.

Nedenunder ses den markerede kalenders tider for den valgte dato/de valgte datoer.

 

Ude til venstre (3) står der, hvor mange af dagens aftaler, der er sat i kø.  

 

Øverst til højre (4) vises den aktuelle patients CPR-nr. og navn.

Nedenunder ses en evt. valgt kø.

 

Under kalenderen (5) vises et infopanel med op til 9 felter. Felterne kan vise yderligere informationer relateret til patienten, når en patients aftale er markeret i kalenderen. Felterne eller infopanelet kan skjules. Infopanelets feltindhold og valg af visning af felter/infopanel, kan opsættes via Menu > Indstillinger > Kalender > Infopanel.

Eksempler på yderligere informationer er: Klokkeslæt for patientens ankomst i klinikken, telefonnumre, patientens kliniklæge, patientens sygesikringsgruppe og patientens næste tid.

 

Nederst (6) fremgår knapper og hjælpelinje til forskellige muligheder.

 

Dagene er opdelt i forskellige intervaller (5 – 10 min. osv.) efter ønske. Der kan opsættes aftaletyper efter eget ønske (maks. 6 karakterer).

Endvidere er det muligt at vælge forskellige farver til de forskellige tidstyper for at gøre dagen mere overskuelig.

 

Skærmbillede


kalender skærmbillede