Aftaletyper

<< Klik for at se indhold >>

Aftaletyper

Oprettelse og redigering af aftaletyper foretages i Systemmanager -> Kalender og Kø -> Opsætning -> Aftaletyper.

 

Funktioner til 'Aftaletypeopsætning'


Opret aftaletype med <Ins>.

Rediger en aftaletype med <F2>.

Slet aftaletype med <Del>.

 

Vis alle med <Alt+V>. Rubrikken 'Aktiv' bliver synlig, som gør det nemt at skelne mellem aktive og inaktive aftaletypeopsætninger.

 

Opret ny aftaletype <Ins>


Beskrivelse er en kort beskrivelse af aftaletypen.

 

Længde kan angives, som anvendes ved booking i kalenderen. Det er muligt at sætte en standardvarighed på aftaletyper. Ved efterfølgende indsættelse af den specifikke aftaletype vil standardvarigheden overskrive den aftalevarighed, der er i kalenderen.

 

Kode angiver en genvej til hurtig booking af aftaletypen i kalenderen.  

Type kan være 'Andet', 'Patient' og 'Lukket. Ved patientrelateret tider vælges 'Patient'. 'Lukket' bruges til angivelse af lukket for booking, f.eks. frokost.

kan vælges ud fra aftaletype. Det kan bestemmes, hvilken kø den aktuelle aftaletype skal sættes i.

Skema vælges, hvis oplysningsskema skal tilknyttes aftaletypen.

 

Bogstav i oversigtskalender angiver om bogstavet skal vises i oversigtskalenderen <F8>, så det kan ses, hvilken aftaletype hver tid har.

Akut tid i oversigtskalender, Aktiv og SMS afsendelse kan vælges/fravælges. Markering i 'SMS afsendelse' aktiverer knappen <SMS>, hvor SMS kan oprettes for den enkelte aftaletype.  

Kan aflyses af patient og Skjul for patient kan vælges/fravælges. Sættes markering i 'Skjul tid for patient', vil aftalerne booket i kalenderen ikke fremgå af Patientportalen eller i 'Min Læge' app, samt ikke blive udskrevet på tidskort.

Farve er de forskellige aftalefarver, som er sat op i aftalefarver. Ved redigering af aftaletype er der mulighed for at sætte op til 7 status med forskellig farve.

 

Bemærk! Designet til 'Opret aftaletype' og 'Rediger aftaletype' er ændret med implementering af version 20.2. Det nye design indebærer også nye titler for ovenstående felter. 'Oversigtskalender' er ændret til 'Bogstav i oversigtskalender'. 'Akut tid' er ændret til 'Akut tid i oversigtskalender'. 'Send SMS' er ændret til 'SMS afsendelse'. 'Skjult' er ændret til 'Skjul tid for patient'. 'Kan aflyses' er ændret til 'Kan aflyses af patient'. Funktionen 'Skjul for patient' vil fremadrettet også betyde, at tiden ikke skrives med ud på tidskort (udover ikke at blive vist på Patientportalen og i Min Læge-app).

 

Skærmbillede


opsætning kalender aftaletype