Aftaletyper

<< Klik for at se indhold >>

Aftaletyper

Oprettelse og redigering af aftaletyper foretages i Systemmanager -> Kalender og Kø -> Opsætning -> Aftaletyper.

 

Funktioner til 'Aftaletypeopsætning'


Opret ny aftaletype med <Ins>.

Ret en aftaletype med <F2>.

Slet aftaletype med <Del>.

 

Vis alle med <Alt+V>. Rubrikken 'Aktiv' bliver synlig, som gør det nemt at skelne mellem aktive og inaktive aftaletypeopsætninger.

 

Opret ny aftaletype <Ins>


Beskrivelse er en kort beskrivelse af aftaletypen. Dette felt er påkrævet og skal derfor udfyldes.

 

Vist navn er den tekst, der vises på aftalen i Patientportalen og i Min Læge appen.

Hvis feltet 'Vist navn' er blankt, så vises i stedet teksten fra feltet 'Beskrivelse' på aftalen i Patientportalen og i Min Læge appen.

 

Længde kan angives, som anvendes ved booking i kalenderen. Det er muligt at sætte en standardvarighed på aftaletyper. Ved efterfølgende indsættelse af den specifikke aftaletype vil standardvarigheden overskrive den aftalevarighed, der er i kalenderen.

 

Kode angiver en genvej til hurtig booking af aftaletypen i kalenderen. Koden vil også blive angivet på kalenderskabeloner med denne aftaletype og på bookede tider med denne aftaletype. Koden kan bestå af op til 6 tegn.

 

Type kan være 'Andet', 'Patient' og 'Lukket. Ved patientrelaterede tider vælges 'Patient'. Typen 'Andet' bruges til angivelse af aftaletyper på ikke-patientrelevante tider i kalenderen, f.eks. frokost, møder og lignende. 'Lukket' anvendes på aftaletyper der skal benyttes, når klinikken holder lukket. Benyttes typen 'Lukket' vil den angivne tekst i feltet 'Kode' ikke blive vist på kalenderskabeloner med denne aftaletype og ej heller på eventuelt bookede tider med denne aftaletype.

 

kan vælges ud fra aftaletype. Det kan bestemmes, hvilken kø den aktuelle aftaletype skal sættes i.

 

Skema vælges, hvis et oplysningsskema skal tilknyttes aftaletypen. Dette kan benyttes i de tilfælde, hvor man ønsker, at en patient - via Patientportalen - skal udfylde og sende et oplysningsskema vedrørende den bookede tid på denne aftaletype. Patienten skal dog - af klinikken - have besked om dette, da der ikke automatisk udsendes besked til patienten om dette oplysningsskema.

 

Aktiv skal markeres, hvis denne aftaletype skal være aktiv i EG Clinea og dermed kan bruges i kalender og i e-Moduler.

Bogstav i oversigtskalender angiver om bogstavet skal vises i oversigtskalenderen <F8>, så det kan ses, hvilken aftaletype hver tid har.

Akut tid i oversigtskalender og SMS afsendelse kan vælges/fravælges. Markering i 'SMS afsendelse' aktiverer knappen <SMS>, hvor SMS kan oprettes for den enkelte aftaletype.  

Skjul for patient: Sættes markering her, vil aftaler booket i kalenderen på denne aftaletype ikke blive vist for patienten på Patientportalen eller i 'Min Læge'-app. Tiden vil heller ikke blive udskrevet på tidskort. Denne boks bør derfor vinges af på f.eks. aftaletyper, som klinikker benytter til interne patientbookninger, f.eks. ringe-tilbage-tider og lignende bookede tider, som patienten ikke skal kunne se via Patientportalen og 'Min Læge'-app.

Kan aflyses af patient: Sættes markering i denne boks, vil en patient kunne aflyse en tid booket på denne aftaletype via Patientportalen eller 'Min Læge'-app.

 

Farve er de forskellige aftalefarver, som er sat op i aftalefarver. Ved redigering af aftaletype er der mulighed for at sætte op til 7 status med forskellig farve.

 

Opret aftaletype

 

 

Ret aftaletype <F2>


Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at redigere en aftaletype. Dette kan f.eks. være, hvis klinikken ønsker en anden farve angivet på denne aftaletype i kalenderen, eller hvis en aftaletype, som klinikken benytter til interne bookninger, skal skjules for patienter på Patientportalen og på 'Min Læge'-app eller lignende rettelser.

 

For at redigere en aftaletype, markeres den på listen over oprettede aftaletyper i EG Clinea. Stien til oversigten over aftaletyper kan ses øverst i denne vejledning.

Når aftaletypen er markeret, tastes <F2> eller der klikkes på knappen <Ret> nederst i vinduet

Ret aftaletype-oversigt

 

Herefter foretages de tilpasninger man ønsker på den valgte aftaletype, som beskrevet ovenfor under punktet 'Opret aftaletype'.

Ønsker man f.eks. at den valgte aftaletype fremover skal skjules for patienter på Patientportalen og 'Min Læge'-app, vinges af i punktet 'Skjul for patient'.

Der kan selvfølgelig også foretages andre ændringer, f.eks. skift af 'Farve', ændring af 'Længde', 'Kode' osv.

Når alle ændringer er foretaget klikkes <OK> for at gemme rettelsen. I visse tilfælde - herunder f.eks. ved skift af farve - kræver det, at EG Clinea genstartes, før ændringerne træder i kraft.

 

Er der foretaget ændring af en aftaletype, som der allerede findes bookninger på i kalenderen, vil ændringerne også slå igennem på disse bookede aftaler. Dvs. har man f.eks. redigeret en aftaletype og påsat 'Skjul for patient' på denne, vil alle eksisterende bookede tider samt alle tider der bookes fremover blive skjult for patienten på Patientportalen og i 'Min Læge' app.

rediger aftaletype