Oplysningsskemaer

<< Klik for at se indhold >>

Oplysningsskemaer

Oplysningsskema anvendes til at stille en række spørgsmål til patienten, som bedes udfyldt i forbindelse med booking af en aktuel tidstype i Patientportalen.

 

Systemmanager -> E-moduler -> E-tidsbestilling -> Oplysningsskemaer indeholder oversigten over oprettede oplysningsskemaer i 'Oplysningsskemaer'. Selve oprettelsen sker i 'Oplysningsskema', som giver mulighed for at stille patienten fire forskellige typer af spørgsmål.

 

Funktioner


Opret nyt oplysningsskema med <Ins>.

Ret med <F2>.

Slet med <Del>.

 

Oplysningsskemaet skal ligeledes knyttes til en e-tidstype.

 

Skærmbilleder


Systemmanager - emoduler - oplysningsskema1