Oplysningsskema

<< Klik for at se indhold >>

Oplysningsskema

Funktioner


Opret et nyt spørgsmål med <Ins>.

Ret et spørgsmål med <F2>.

Slet et spørgsmål med <Delete>.

Gem et spørgsmål med <Gem>.

Fortryd igangværende handling på et spørgsmål med <Fortryd>.

 

Spørgsmål kan flyttes op og ned enten ved at anvende <Ctrl+Up>, <Ctrl+Down> eller ved trække et spørgsmål og slippe det på ønsket placering i oversigten.

 

Gem oplysningsskemaet med <OK>.

 

De fire typer spørgsmål


Der er fire forskellige typer spørgsmål, 'Svar i fritekst', 'Vælg svar', 'Vælg tal' og 'Egen måling', som er beskrevet enkeltvis i de enkelte afsnit nedenfor.

 

Felterne 'Spørgsmål' og 'Hjælpetekst' fremgår på alle typer. Hjælpetekst giver mulighed for at skrive en vejledende tekst til patienten som hjælp til, hvordan spørgsmålet ønskes besvaret. Teksten fremgår hverken i Modtagne svar eller i Journal ved en patients besvarelse af oplysningsskemaet.

 

Svar i fritekst


Er som standard valgt. Patienten kan på Patientportalen besvare spørgsmålet i et fritekstfelt.

 

Bemærk! Det er denne type, som tidligere oprettet spørgsmål oprettes som ved opdatering til EG Clinea version 19.3. Derved vil en eventuel hjælpetekst fremgå i feltet 'Spørgsmål' og ikke i feltet 'Hjælpetekst'. I så fald er det fordelagtigt at redigere spørgsmålet efter opdatering.  

 

Vælg svar


Giver mulighed for at definere forskellige svar, som patienten kan vælge imellem (illustreret). Det er yderligere muligt at angive om flere svar er tilladt. Som standard må patienten ikke vælge mere end ét svar. Patienten kan besvare spørgsmålet ved at sætte markering ud for ét eller flere svar afhængigt af førnævnte.

 

Fokus skal være i 'Svarmuligheder' tabellen for at oprette, redigere og slette svarmuligheder:

Opret en ny svarmulighed med <Ins> eller ved  

Ret en svarmulighed med <F2>.

Slet en svarmulighed med <Delete>.

 

Svarmuligheder kan flyttes op og ned enten ved at anvende <Ctrl+Up>, <Ctrl+Down> eller ved at trække et svar og slippe det på ønsket placering i oversigten.

 

Vælg tal


Giver mulighed for at angive et interval, som patienten kan vælge imellem (illustreret).

 

Der kan angives et minimum og maksimum i interval. Afhængigt af størrelsen på intervallet vil patienten få vist det forskelligt på Patientportalen;

ved interval på mindre end 11 tal kan patienten vælge et af tallene

ved interval på mere end 11 tal kan patienten selv indtaste tallet

 

Bemærk! Nogle browsere giver ved sidste sidstnævnte mulighed for at vælge tal ved at klikke på pile i feltet.

 

Egen måling


Giver mulighed for at bede om egen måling fra patienten, som patienten kan besvare i et mindre fritekst felt. Patienten kan indtaste tal og bogstaver i samme felt.

 

Oplysningsskema i Modtagne Svar og Journal


Et oplysningsskemas besvarelser vil fremgå i Modtagne Svar. Indholdet i 'Oplysningsskema' vil være oplysningsskemaets spørgsmål og patientens besvarelser, hvorved ubesvarede spørgsmål ikke vil fremgå i Modtagne Svar. Ligesom eventuel indhold i feltet 'Hjælpetekst' på et spørgsmål heller ikke vil fremgå. I 'Oplysningsskema' er det muligt at besvare patienten med <F6>. Patienten vil se en eventuel besvarelse som en ny e-konsultation i Patientportalen.

 

Patientens besvarelser til et oplysningsskema vil fremgå i Journal. Spørgsmål, der ikke er besvaret, vil ikke fremgå i journalen. Ligesom eventuel indhold i feltet 'Hjælpetekst' til et spørgsmål heller ikke vil fremgå i journalen. På journalkontakten er det muligt at gå til Modtagne Svar med genvejen <F3> eller ved at vælge menupunktet 'Gå til' i højreklik menuen.

 

Skærmbilleder


Eksempel på oplysningsskema

 

Type vælg svar   Type vælg tal