Søg <Alt+G>

<< Klik for at se indhold >>

Søg <Alt+G>

I SKS-koder / ICD10-koder feltet angives diagnosekoden, der ønskes søgt på.

Ønskes eksempelvis kun notater med diagnosen 'E10 Sukkersyge, insulinkrævende' vist, skrives E10 efter fulgt af <Enter>. Herved vises alle notater med diagnosen E10.

 

Det er ikke nødvendigt at angive hele diagnosekoden. I stedet for E10 kan blot angives E1 efterfulgt af <Enter>. Herved vises alle notater startende med diagnosekoden E1.

 

Ønskes forskellige bestemte diagnosenotater vist, er det muligt at angive en række diagnosekoder kommasepareret.

 

I Diag.tekst angives en fritekstsøgning i selve diagnoseteksten. Kun de notater med den angivne tekst vises. I stedet for at skrive en diagnose kan en diagnosetekst fra forløb vælges ved at taste <Ins>.

 

Knappen <Ryd> nulstiller søgningen og visningen. Det samme sker, når søgevinduet lukkes ned.

 

Skærmbilleder


søg journal sks