Sortering af kolonner

<< Klik for at se indhold >>

Sortering af kolonner

Ændre sortering af kolonnerne


Dataanalyserne består hver især af en række filtrerbare lister inddelt i forskellige kolonner, f.eks. CPR-nr., navn, alder, ATC-koder, ydelseskoder, osv. osv.

Listerne har alle en standardsortering, når dataanalysen tilgås.

F.eks. vil dataanalysen 'Polyfarmaci', på listen over patienter i venstre side, have en standardsortering på kolonnen "Antal ordinationer" i faldende orden. Dette kan vi se, da der er en pil, der peger nedad i kolonnen "Antal ordinationer":

Standardsortering

 

Denne sortering kan ændres, hvis det ønskes.

Ønskes det at der f.eks. sorteres på patientnavn, placeres musemarkøren over kolonnen "Patient".

Der vil nu fremkomme en pil og når der klikkes på den, vil listen blive sorteret ud fra denne kolonne i den orden, som pilen angiver (pil op = stigende orden. Pil ned = faldende orden). Ønskes kolonnen sorteret i en anden orden, klikkes blot på pilen igenÆndring af sortering

 

 

Der er endvidere muligheder for sekundære sorteringer ved behov. Sekundære sorteringer fastsættes ved at holde CTRL-tasten nede samtidigt med, at man sætter en eller flere sorteringspile i en eller flere yderligere kolonner, som beskrevet ovenfor.

Sekundære sorteringer vil være indikeret med små prikker til højre for den sorteringspil man har placeret.

Sekundære sorteringer vil blive benyttet af dataanalysen, når der er lighed mellem to eller flere resultater i den primære sortering.

sekundære sorteringer