Behandling af resultater

<< Klik for at se indhold >>

Behandling af resultater

Når et resultat af en filtreret dataanalyse er på skærmen, kan der foretages yderligere behandlinger af dette resultat.

 

Den ene mulighed er, at resultatet kan udskrives som et regneark til Excel eller det kan udskrives som en PDF-fil med henblik på videre analyser i f.eks. EG Clinea.

Bemærk! Vær opmærksom på GDPR-reglerne, hvis der udskrives til Excel og PDF. Disse filer bør ikke være gemt på den lokale PC længere end højst nødvendigt og filerne eksporteret fra EG Clineas dataanalysemodul bør ikke sendes via almindelig mail, da de indeholder særlige personfølsomme oplysninger.

 

Derudover er der - i selve dataanalysemodulet - mulighed for at dykke ned i den enkelte patients detaljerede medicinoversigt.

 

Visning af patientdetaljer


Når man har et analyseresultat, hvor patienter indgår som en del af resultatet, vil man - når en patient markeres - få mulighed for at vælge punktet 'Klik for patientdetaljer'.

Marker patient

 

Hvis der klikkes på denne knap, åbnes en nyt dashboard med den valgte patients detaljer vedrørende bl.a. antallet af ordinationer og recepter.  

Patientdetaljer

I topbjælken kan det samlede antal ordinationer vedrørende den valgte patient nu ses og under graferne 'Ordinationer pr. startmåned' kan vi se, hvornår de enkelte ordinationer er igangsat. Disse grafer kan der filtreres på ud fra samme principper, som det er gennemgået på siden 'Filtrering via graf og diagram'. Yderst til højre i topbjælken ses information om den valgte patient.

 

Der er derudover også mulighed for yderligere filtrering af de viste data via menuerne i toppen i skærmen

 

For at komme tilbage til den oprindelige søgning, klikkes på knappen 'Tilbage til forrige side' Tilbage til forrige side placeret i venstre side af skærmen.