Udskriv resultater

<< Klik for at se indhold >>

Udskriv resultater

I dataanalysemodulet er der mulighed for at udskrive de analyser man har fundet frem til.

 

Udskrivning kan ske enten til en PDF-fil, som herefter kan udskrives fysisk eller gemmes på ens lokale PC, eller udskrivning kan ske til Excel, f.eks. med henblik på efterbehandling i programmet Microsoft Excel (dette forudsætter dog, at Microsoft Excel er installeret på den lokale PC).

 

Bemærk! Patienter fremfundet via dataanalysemodulet kan ikke - direkte fra dataanalysemodulet - aktiveres i EG Clinea. Det er ej heller muligt at eksportere resultater fra dataanalysemodulet direkte til EG Clinea.

 

Udskriv til PDF


Når en dataanalyse er foretaget og resultatet ønskes udskrevet til PDF, klikkes blot på ikonet 'PDF' i venstre side af skærmen:

Udskriv til PDF

 

Dataanalysemodulet vil herefter automatisk danne og downloade en PDF-fil til maskinen brugeren sidder ved. Alt efter størrelsen på dataanalysen kan denne proces godt tage et øjeblik.

PDF-filen kan - når den er færdigdannet - straks åbnes ved klik på download-boksen i nederste venstre hjørne (hvis browseren Google Chrome benyttes).

Udskriv til PDF1

 

PDF-filen kan også gemmes lokalt, hvis det ønskes. Dette kan f.eks. gøres fra det åbne PDF-dokument via knappen 'Download' i øverste højre hjørne:

Udskriv til PDF - download fra AR

Når der er trykket på knappen 'Download', skal man efterfølgende navigere frem til lokationen, hvor man ønsker at gemme filen.

Bemærk! Downloadede PDF- og Excelfiler fra dataanalysemodulet indeholder særligt følsomme personoplysninger og filerne skal derfor behandles i overensstemmelse med GDPR-reglerne.

 

Ønskes PDF-filen udskrevet til en fysisk printer, kan man - stadig mens PDF-dokumentet er åbent - klikke på printerikonet i øverste højre hjørne:

Udskriv til PDF - udskriv til printer fra AR

Når der er trykket på knappen 'Udskriv', vil man efterfølgende få mulighed for at vælge hvilken printer, der skal udskrives til.

 

 

Udskriv til Excel


Et resultat fra dataanalysen kan udskrives til en Excel-fil (Regnearks-fil) og vil derfor kunne efterbehandles i netop Microsoft Excel.

Bemærk! For efterbehandling af en Excel-fil kræver det, at programmet Microsoft Excel er installeret på den lokale PC

 

Når et dataanalyse-resultat ønskes udskrevet til Excel, klikkes på ikonet med et 'X' i venstre side af skærmen:

Udskriv til Excel

 

Dataanalysemodulet vil herefter automatisk danne og downloade en Excel-fil til maskinen brugeren sidder ved.

Excel-filen kan - når den er færdigdannet - straks åbnes i Microsoft Excel ved klik på download-boksen i nederste venstre hjørne (hvis browseren Google Chrome benyttes).

Udskriv til Excel1