Øvrig visning af data

<< Klik for at se indhold >>

Øvrig visning af data

Ved hver filtreringsdel i en dataanalyse (bortset fra filtreringsmenuerne i toppen), vil der - når man holder musemarkøren ovenpå - fremkomme en boks med to eller flere ikoner i.

I eksemplerne nedenfor er der taget udgangspunkt i graferne i topbjælken. Funktionen af infoboksen vil dog være den samme, hvis den benyttes i f.eks. kriterielisterne i venstre side af skærmen.

Underliggende data

Infoboks i topbjælken

 

Underliggende data1

Infoboks i kriterielisterne i venstre side af skærmen

 

Visning af datagrundlag


Ønsker man at få vist, hvilket datagrundlag der er benyttet til visning af en graf, et diagram eller en liste, kan der klikkes på informations-ikonet i boksen:

Underliggende data - infoikon

 

Herefter vil man blive præsenteret for en liste over de kriterier, der er benyttet for at vise netop den tabel, den graf eller det diagram, musemarkøren var placeret hen over.

I nedenstående tilfælde er det kriterierne for grafen 'Ordinationer pr. patient' i dataanalysen 'Polyfarmaci' der vises

Underliggende data - graf

 

For at vende tilbage og få vist grafen igen, holdes musemarkøren påny henover området og i boksen der fremkommer klikkes på knappen 'Vis diagram':

Underliggende data - grafikon

 

Visning af data i fuld skærm


Data kan også maksimeres til fuld skærmvisning. Dette gøres ved at man, i boksen der popper op, klikker på ikonet til fuld skærm:

Underliggende data - fuldskærmsvisning

 

For at vende tilbage til normal skærmvisning, klikkes på ikonet 'Gendan'

Underliggende data - gendan

 

Visning af graf eller diagram i tabelform


Ønsker man en graf eller et diagram vist i tabelform, kan der klikkes på knappen 'Vis data':

Underliggende data - vis data

 

For at returnere til normal visning af graf eller diagram, klikkes på knappen 'Vis Diagram'

Underliggende data - graf1