Digital post

<< Klik for at se indhold >>

Digital post

Det er muligt at sende PDF-dokumenter til en patients digitale postkasse på mit.dk, forudsat klinikken har tilkøbt en integration til digital post.

Læs mere om mit.dk til det primære sundhedsvæsen her: https://virksomheder.mit.dk/sundhedsvaesenet

 

Det er en forudsætning, at patienten er hentet frem i Patienthovedet, har fuldt CPR-nummer og er fyldt 15 år.

Det dokument, der skal sendes, skal være af filtypen PDF, og filen skal være gemt på computeren. Der kan sendes ét dokument ad gangen.

 

Bemærk venligst følgende, før der sendes digital post til patienten:

Digital post, som er sendt til patienten før d. 14.12.2022 vil kun ligge i patientens e-Boks. Al digital post, som sendes til patienten efter denne dato, vil kun ligge i patientens digitale postkasse på mit.dk.

Patienten skal have givet klinikken samtykke til at modtage digital post.

Det anbefales at gøre patienten opmærksom på, at brevet sendes til patientens digitale postkasse på mit.dk. Første gang der sendes digital post via mit.dk fra klinikken til en patient, sendes der automatisk en notifikationsmail til patienten om, at de har modtaget ny post, som de skal logge på mit.dk for at læse. Når patienten opretter sig på mit.dk, kan de opsætte notifikationer om fremtidig post. Hvis patienten ikke har en e-mailadresse registreret i EG Clinea, vises information om dette ved forsøg på forsendelse. Der kan således ikke garanteres for notifikation til patienten om at de har fået ny post på mit.dk.

 

Send dokument til en patients digitale postkasse på mit.dk


Vælg menupunktet Andre -> Send dokument til digital post.

 

Dialogen til at vælge PDF-fil åbnes. Ved valg af dokumentet fremkommer skærmbilledet til 'Send til digital post' (illustreret). Overskriften vil automatisk være dokumentets filnavn, men kan manuelt ændres.

 

Send med <Alt+O> eller ved at klikke på <OK> knappen.

 

Patient er under 15 år eller har ikke mit.dk


Når der forsøges sendt noget til en patient, som er under 15 år, er der automatisk mulighed for at sende til en/flere pårørende i stedet. Her vises navne på de relationer, der er registreret som forældre eller værge. Vælg en relation som modtager ved at sætte flueben ud for personen.

Hvis patienten ikke har nogen relationer registreret, eller hvis den relation, der vises, ikke er den man ønsker at sende til, så højreklik under Modtager og vælg 'Helt relationer' (eller brug <Ctrl+Ins>). Herved hentes der oplysninger om relationer fra CPR-registret, så en anden relation kan vælges. Relationerne hentes kun ned for at kunne vælges til dette formål, og gemmes derfor ikke blandt patientens relationer.

 

Hvis patienten ikke har mit.dk, eller ikke har givet samtykke til digital post, påhviler det klinikken at finde en anden løsning - f.eks. printe dokumentet og sende det med brevpost i stedet.

Bemærk! Tidligere, da e-Boks blev brugt som den digitale postkasse, stod Nets Share for at sende brev i de tilfælde, hvor patienten ikke havde e-Boks mod et mindre gebyr. Med udfasningen af e-Boks og implementeringen af mit.dk er dette nu klinikkens opgave.

 

Udover selve dokumentet vil der blive medsendt et følgebrev (se nedenfor i 'Beskeder') til patienten indeholdende patientens og klinikkens adresseoplysninger.

 

Beskeder


Afsendelse kan foretages af alle brugere. Selve forsendelsen inklusiv dokument og følgebrev (se nedenfor) til patienten vil fremgå af Beskeder i undermappen Sendt. Under kolonnen 'Til' vil der stå mit.dk.

Hvis forsendelsen er gået korrekt igennem, vil 'Status' ændres til 'Kvitteret' inden for 3 timer.

Hvis dokumentet er sendt til en pårørende, står dette under 'Modtager' i de yderligere oplysninger som vises, når der klikkes på forsendelsen.

 

Der vil altid blive oprettet et følgebrev med patientens og klinikkens adresseoplysninger. Følgebrev samt selve dokumentet til patienten vises i Beskeder. Ved afsendelse til patientens digitale postkasse på mit.dk, vil følgebrevet være det, der bliver vist ved åbning af forsendelsen i mit.dk, mens dokumentet fra klinikken vil være den vedhæftede fil hertil.

 

En udskriftsskabelon til 'Digital post følgebrev' ses i Systemmanager. Følgebrevet kan tilrettes i forhold til tilgængelige systemfelter samt 'friteksten', som i skabelonen er sat til at være 'Vedhæftet brev fra lægen.'

 

Skærmbillede


Send til digital post

 

Notat i Journal


Det er muligt ved hjælp af en indstilling at få dannet en autogenereret journalkontakt, når der sendes til patient. Indstillingen skal sættes af EG Healthcare Support.

 

Journalkontakten vil blive dannet, når der sendes dokumenter via digital post. Det gælder ved brug af selve udskriftsfunktionen 'Digital post' og ved brug af funktionen 'Send dokument til digital post' under menupunktet 'Andre'.

 

Journalkontakten vil have teksten 'Sendt til digital post' efterfulgt af overskriften fra det medsendte dokument. Det vil yderligere fremgå, hvis dokumentet er sendt til en pårørende. Dokumentet vises vha. <F3>.

 

Læs mere om udskriftsfunktionen 'Digital post' i afsnittet Udskrift.