Trinvis eksempel

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempel

Opret e-faktura på manuel henvisning


1.Opret henvisning med <Alt+Ins>. Vinduet 'Indsæt henvisning' fremkommer.

2.Sæt markering ved 'Faktura' i 'Afregning'.

3.I feltet 'Modtager' vælges modtager med <Ins>. Vinduet 'Vælg modtager' fremkommer.

4.Sørg for at modtager har påført EAN-nummer (marker eventuelt modtageren og vælg <F2>).  

5.Marker modtageren i 'Vælg modtager' og vælg med <OK>.

6.Vinduet 'Vælg grundydelser' fremkommer. Find, marker og vælg ydelse med <OK> eller <Enter/dobbeltklik>.

7.Marker fakturaen i oversigten og vælg <F7> eller vælg knappen <e-faktura> for at sende.