Trinvis eksempel

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempel

Opret egen adresse ved indsættelse af modtager på e-faktura


1.Tast <Ins> eller højreklik og vælg 'Indsæt' i feltet 'Modtager' i vinduet 'Indsæt konsultation' i Ydelsesregistrering.

2.Vinduet 'Adresser' fremkommer.

3.Tast <Ins> for at oprette egen adresse eller vælg knappen <Ny> i 'Adresser'.

4.Vinduet 'Opret egen adresse' fremkommer.

5.Udfyld adresse-/modtageroplysninger i 'Opret egen adresse'. Vær opmærksom på at udfylde feltet 'EAN-nr.' korrekt.

    Læs eventuelt mere i afsnittet Funktioner og felter.

6.Vælg <OK>, <Enter> eller dobbeltklik for at gemme adressen.

7.Feltet 'Modtager' i vinduet 'Konsultation' udfyldes automatisk.