Trinvis eksempler

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempler

Opsæt ny kalendervisning og sæt den til standard


1.Tast <Alt+F10> for at opsætte ny kalendervisning.

2.Vinduet 'Vælg kalendere til visning' fremkommer.

3.Vælg kalendere fra kalenderlisten og til visningslisten ved at markere kalenderne enkeltvis og vælge pil til højre kalendervisning eller vælge dobbelt pil til højre kalendervisning som flytter alle kalendere over i visningslisten. På samme måde kan kalendere fravælges visningslisten ved at vælge de knapper med pile, der går modsat retning.

4.Vælg <Gem>.

5.Vinduet 'Gem visningsliste' fremkommer.

6.Navngiv og sæt markering i feltet 'Standard'.

7.Vælg <OK> for at gemme.

8.Vælg <Luk> for at lukke vinduet ' Vælg kalendere til visning'.

9.Kalendervisning er opsat og kan, da den er standard, tilgås med genvejen <Shift+F10>.

 

Vælg kalendervisning


1.Tast <Ctrl+F10> for at vælge kalendervisning.

2.Vinduet 'Valgte kalendere til visning' fremkommer.

3.Marker den ønskede kalendervisning.

4.Vælg <OK>, <Enter> eller dobbeltklik for at få vist kalendervisningen.

 

Ret kalendervisning


1.Tast <Ctrl+F10> for at vælge kalendervisning.

2.Vinduet 'Valgte kalendere til visning' fremkommer.

3.Marker kalendervisning, der skal rettes.

4.Tast <F2> eller vælg <Ret> for at redigere.

5.Vinduet 'Rediger visningen (kalendernavn)' fremkommer.

6.Foretag rettelser og vælg <OK> eller <Enter> for at gemme.

7.Vælg <Luk> for at lukke vinduet 'Valgte kalendere til visning'.