Trinvis eksempel - Korrektionsregning

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempel - Korrektionsregning

Lav korrektionsregning i ydelsesmodulet, når der er modtaget returregning fra regionen


1.Aktiver den relevante patient og gå til EG Clineas ydelsesmodul.

2.Find den grundydelse/tillægsydelse, som korrektionen vedrører.

3.Foretag de rettelser der skal til (slet/ret/tilføj grund- og/eller tillægsydelser).

4.Højreklik på grundydelsen som korrektionen vedrører og vælg "Ret" eller tast [F2].

5.Tilføj dags dato i feltet 'Korr.dato'. Dermed vil ændringen automatisk komme med i afregningen for den kommende afregningsperiode.

6.Observer, at menuen "Kortregistrering" automatisk ændres til "Ny regning ved korrektion".

7.Godkend med klik på <OK> eller tast [Enter].